Absolwenci "Rolniczaka"


Szanowni Państwo !

Strona, na której obecnie jesteście jest poświęcona Absolwentom „Rolniczaka”. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach jest szkołą z ponad 50–letnią tradycją. Swoją popularność zawdzięcza wysoko kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, dobrej organizacji pracy oraz ciągle unowocześnianej bazie dydaktycznej. To dzięki wytężonej pracy nauczycieli, którzy niejednokrotnie „wyciskali ostatnie poty” z niesfornych uczniów możecie teraz Państwo wspominać razem chwile spędzone w ławce szkolnej ze swoimi kolegami i koleżankami.

Nasza placówka zmieniała się na przestrzeni wielu lat, ale najważniejszym jej celem było zawsze dobre przygotowanie uczniów do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki takim priorytetom „Rolniczak” potrafił sprostać wyzwaniom czasów oraz reformom dotyczącym systemu kształcenia.

W ZSCKR naukę pobiera 274 uczniów w szkołach dla młodzieży i 111 słuchaczy w szkołach dla dorosłych. W związku z tym, że w roku 1999 szkoła uzyskała status Centrum Kształcenia Ustawicznego, poszerzył się zakres naszych możliwości i zadań edukacyjnych. Obecnie nasza placówka oferuje atrakcyjne profile nauczania, które zdobywają sobie z roku na rok coraz większą popularność. Jest to z pewnością związane z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, która rolnictwo traktuje priorytetowo.

Rok szkolny 2007/2008 był dla naszej placówki przełomowy. Przejście pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyzwoliło w pracownikach oraz uczniach nowe nadzieje na wzrost zainteresowania popularnym „Rolniczakiem”. Na bazie tradycji rolniczych i ciężkiej pracy rąk ludzkich ZSCKR w Głubczycach buduje swoją przyszłość, autorytet i szacunek.

W zakładce „Absolwenci” możecie Państwo odszukać swoich znajomych, poprzez listę nazwisk spisaną z dziennika lekcyjnego oraz zobaczyć galerię zdjęć. Tych z uroczystości związanych z 50-leciem szkoły oraz tych starszych, na których pokazane jest życie codzienne klasy i szkoły.

Wszystkim Państwu dyrekcja wraz z pracownikami szkoły składa życzenia zdrowia i pomyślności i oby na każdym kolejnym Zjeździe było nas jak najwięcej.